Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ενοικιάσεις Ορισμένου Χρόνου

Στο μέγαρο της οδού Φράγκων 19, στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης, παρεκτός των διαθέσιμων προς ενοικίαση χώρων γραφείων (για διάρκεια μίσθωσης πέραν του έτους)...

Επαγγελματική & Φορολογική Έδρα

Η υπηρεσία αυτή αφορά επαγγελματίες που επιθυμούν να δηλώσουν συγκεκριμένο γραφείο του κτιρίου μας για επαγγελματική/φορολογική έδρα τους...

Ενοικιάσεις Πέραν Του Έτους

Στο κτίριο της οδού Φράγκων 19, στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης, διατίθενται προς ενοικίαση επαγγελματικοί χώροι γραφείων (13τμ/22τμ και συνεχόμενοι) για χρονικό...

Newsletter

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.